O Projekcie

TELERADIOLOGIA W BRUSACH

Wnioskodawca: PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Partner: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BRUSMED"

Cel projektu to podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych poprzez skrócenie czasu porady specjalistycznej i podniesienie jej precyzji. Służyć temu będą e-usługi udostępniane za pośrednictwem platformy teleradiologicznej. Platforma wyeliminuje potrzebę dwukrotnego udawania się pacjentów do odległego o 50 km Szpitala w Chojnicach w celu wykonania badania a następnie odbioru jego wyników wraz z opisem. Badania RTG wykonywane będą na miejscu, a następnie udostępniane lekarzom ze Szpitala w Chojnicach w celu ich opisywania. Opisy będą automatycznie przesyłane do Przychodni Rodzinnej. W razie potrzeby analiza wyników badań RTG będzie wykonywana również na terenie Przychodni Rodzinnej. Pacjenci nie będą musieli czekać na wydanie wyniku badania na nośniku CD, gdyż wynik badania oraz jego opis będzie od razu dostępny u lekarza zlecającego. System RIS/PACS będzie zintegrowany z systemem obsługującym elektroniczną dokumentacje medyczna. Pacjenci będą otrzymywali wynik badania na nośniku CD tylko na specjalne życzenie.
Wynik badania wraz z opisem każdy pacjent będzie mógł pobrać za pośrednictwem platformy teleradiologicznej.

Przewiduje się udostępnienie 6 e-usług. Są to:
1) zgłoszenie/zgoda gotowości do opisywania badań RTG,
2) przyjęcie zlecenia i uzgodnienie terminu opisu badania RTG,
3) udostępnienie lekarzowi zlecającemu zdjęcia RTG,
4) udostępnienie radiologowi zdjęcia RTG w celu opisu badania,
5) udostępnienie opisu badania RTG lekarzowi zlecającemu oraz pacjentowi,
6) konsultacja lekarska. Projekt obejmie m.in. zakup oprogramowania RIS/PACS, monitora diagnostycznego, serwera PACS, monitora LCD, monitora stacji technika, komputera stacji diagnostycznej, skanera, szkolenie personelu medycznego.

Pośrednim efektem realizacji projektu będzie podniesienie kwalifikacji kadry personelu medycznego. W ramach projektu przewidziano bowiem działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry medycznej. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi urządzeń IT oraz oprogramowania służącego do analizy i opracowania opisu wyników badania. Korzyści społeczne i ekonomiczne projektu zostały dostrzeżone przez samorząd gminy. W dniu 21.10.2016 r. Burmistrz Gminy udzielił poparcia projektowi.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 7. Zdrowie, działania 7.2 Systemy medyczne i teleinformatyczne.

Wartość projektu ogółem 1 102 711,14
Wydatki kwalifikowalne 1 102 711,14
Wnioskowane dofinansowanie UE
Poziom dofinansowania [%] UE 85,00%